top of page

Raskid ugovora

ProPR obrt za usluge i trgovinu, vl. Maja Mahovlić

Ilica 71, 10000 Zagreb, Hrvatska

 

O B R A Z A C

 

za jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda zaključenog s ProPR obrtom za usluge i trgovinu putem internetske narudžbe (na daljinu)

 

Ja, ______________________ (ime i prezime potrošača) iz _______________________ (adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe: ____________________________________ (unesite naziv predmeta, kataloški broj) prema broju računa ___________________________ (unesite broj dokumenta) primljenom __________________ (unesite datum). Ovim putem zahtijevam povrat na _________________________________________________ (IBAN transakcijskog računa, ime, prezime, adresa vlasnika transakcijskog računa)

 

___________________

         Potpis potrošača

 

U _______________________ (grad / grad),

dana _____________________. (Datum).

bottom of page