top of page

GDPR - Zaštita podataka

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR)

25. svibnja 2016. na snagu je stupila nova EU uredba o zaštiti osobnih podataka. Uredba je obvezujuća i izravno se primjenjuje na sve organizacije koje koriste osobne podatke u poslovne svrhe. Novi zakon obvezujući je u svih 28 zemalja Europske unije i zamjenjuje trenutne obvezujuće lokalne zakone o zaštiti osobnih podataka.

Ispod, uz Opću uredbu o zaštiti podataka, možete pročitati Izjavu o privatnosti i zaštiti osobnih podataka.

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 48/18), ProPR za usluge i obrt na svojim web stranicama objavljuje sljedeće:

IZJAVA O PRIVATNOSTI I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR, puni naziv - Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka regulira zaštitu osobnih podataka građana EU.

ProPR obrt za usluge i trgovinu dužan je primjenjivati ​​Opću uredbu o zaštiti podataka i poštivati ​​sva načela i pravila propisana Uredbom.

Provođenje trgovine ProPR obrta za usluge i trgovinu temelji se isključivo na važećim propisima Republike Hrvatske.

Kao dio svog rada, ProPR obrt za usluge i trgovinu je zakonom i drugim propisima ovlašten za prikupljanje i obradu različitih kategorija, kao što su: podaci o identitetu kupca (ime, prezime, adresa, adresa e-pošte) u svrhu upućivanja upita putem kontakt obrasca i podružnice u slučaju kupnje proizvoda.

Kupci mogu očekivati ​​da ProPR obrt za usluge i trgovinu štiti osobne podatke i da se u tom pogledu strogo drži zakona, ne daje podatke trećim stranama, osim ako to zakon dopušta. Više informacija o tome može se naći u Uvjetima korištenja.

U slučaju kršenja osobnih podataka, obavijestit ćemo vas i nadležno nadzorno tijelo u roku od 72 sata nakon saznanja za kršenje.

Sukladno članku 15. Opće uredbe (pravo na pristup ispitanika), posjetitelj ima pravo zatražiti od ProPR-a obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose i, ako se takvi osobni podaci obrađuju, svrha obrade, kategorije predmetni osobni podaci, primatelj ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni, razdoblje čuvanja i izvoza u treće zemlje.

Rok za odgovor je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, s mogućnošću produženja roka za dodatnih 30 dana ako je potrebno. 

ProPR obrt za usluge i trgovinu će poslati odgovor na e-adresu navedenu u zahtjevu.

bottom of page